Naše dědictví a hodnoty

 

Nestárnoucí již více než 100 let

Zdravý a udržitelný růst přináší našim zaměstnancům, zákazníkům a akcionářům výhodu - tím se společnost Datwyler odlišuje více než 100 let. Náš příběh o úspěchu začal malou kabelovou a gumárenskou továrnou ve středním Švýcarsku, kterou následně v roce 1915 převzal Adolf Dätwyler. Jeho společnost se mu podařilo rozšířit díky vizionářskému úsilí a dokázal držet krok s neustále se měnícími požadavky trhu. Hodnoty našeho zakladatele Adolfa Dätwylera jsou základem našeho úspěchu dodnes.

Aby se zajistilo, že tyto klíčové faktory úspěchu nebudou zapomenuty, udělala z nich společnost Datwyler své oficiální hodnoty. Jsou to podnikání, zaměření na zákazníka, dokonalost a respekt k ostatním.

Spolu s naším kodexem chování tvoří naše hodnoty pracovní kulturu a řídí se jimi všechny pobočky skupiny Datwyler po celém světě. V našem každodenním podnikání se spoléháme na naše hodnoty a jednáme podle nich. To je jen jeden z důvodů, proč naši zaměstnanci tak rádi pracují pro společnost Datwyler.

Klikněte sem a podívejte se na video o našem dědictví a hodnotách. 
Klikněte sem a projděte si základní informace o našem kodexu chování.

Naše strategie

Díky mezinárodní expanzi, ke které došlo v posledních letech, a výrazné orientaci na zákazníka a řešení má společnost Datwyler silné základy. A právně na této silné pozici skupina vytříbila své strategické priority: Společnost Datwyler chce i nadále ziskově růst, ale také zrychlit digitalizaci a zvýšit svou agilitu. Každý den naši zaměstnanci proměňují tuto strategii v úspěch. 

Klikněte sem a zjistěte o naší strategii další informace. 

 

Moc v rukách našich zaměstnanců

Skupina Datwyler provozuje systematický decentralizovaný systém řízení s jasně nastaveným rámcem. Tím, že k rozhodování dochází na nejnižší možné úrovni, tedy v blízkosti trhu a zákazníků, skupina podporuje podnikatelskou kulturu s vysokou mírou identifikace a rychlými reakcemi.

Přínos pro zainteresované osoby

Více než 100 let inovace ve prospěch našich zákazníků, zaměstnanců, akcionářů a komunity - to je charakteristický znak skupiny Datwyler Group. Usilujeme o dosažení udržitelného a ziskového růstu ve prospěch zainteresovaných osob, jakožto základu pro přidání dlouhodobé hodnoty a zachování korporátní nezávislosti skupiny Datwyler Group.

Dodržování udržitelných standardů

Společnost Datwyler je účastníkem iniciativy OSN Global Compact. Jde o iniciativu Organizace spojených národů, která přijímá deset principů v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.
Zjistěte o našem přístupu udržitelnosti více.

Přidejte se k naší komunitě talentů!
Zaregistruje se zde a mějte náskok díky osobním upozorněním na nové pozice.