Buďte ve společnosti Datwyler sami sebou

 

V společnosti Datwyler jsme pevně přesvědčeni, že naše společnost může prospívat pouze tehdy, pokud je každý z našich zaměstnanců schopen plně využít svého potenciálu a je na pozici, kde naplno využije své osobní silné stránky. Pokud každý může být sám sebou a je zcela ponořen do toho, co děláme, společně dosáhneme trvalého úspěchu.

Naši zaměstnanci jsou srdcem společnosti Datwyler - komunikujeme spolu s respektem, důvěrou a loajalitou. Uznání vůči ostatním a brát na ně ohledy je klíčové.

Protože jsme neustále rostoucí a globálně působící společnost, jsou naše cíle ambiciózní. Naše cesta je posetá každodenními úkoly, které můžeme snadno zdolat pouze jako jeden tým. Hledáme odhodlané a oddané jedince, kteří usilují o uplatnění svého plného potenciálu: společně dosáhneme velkých věcí.

Podporujeme otevřené pracovní prostředí

Ambiciózním jednotlivcům, kteří ke svým úkolům přistupují s odhodláním a nadšením, nabízíme to správné prostředí, ve kterém mají možnost vyniknout a rozvíjet se. To dává každému zaměstnanci příležitost ovlivnit způsob, jakým pracujeme.

Nabízíme různorodé pracovní prostředí

Společnost Datwyler jako globální hráč nabízí široké spektrum profesních profilů a profesních příležitostí. Naši zaměstnanci proto mohou svůj talent přivést do globálního prostředí a rozvíjet zde své dovednosti.

Podporujeme váš rozvoj

Víme, že úspěch naší společnosti přímo úměrně závisí na talentu a schopnostech našich zaměstnanců. Proto intenzivně investujeme do systematického a trvalého rozvoje dovedností vybudovaných na základě životních cest a ambicí jednotlivců.

Na našich zaměstnancích nám záleží

Naši zaměstnanci jsou srdcem společnosti Datwyler - komunikujeme spolu s respektem, důvěrou a loajalitou. Uznání vůči ostatním a brát na ně ohledy je klíčové. Také se spoléháme na naše hodnoty a jednáme podle nich. To je jen jeden z důvodů, proč naši zaměstnanci tak rádi pracují pro společnost Datwyler.

Umožňujeme vám organizovat si práci sami

Chceme, aby si naši zaměstnanci užívali svou práci bez ohledu na to, kde jsou. Náš flexibilní pracovní model nabízí právě to správné prostředí. Zaměstnanci společnosti Datwyler si mohou své úkoly organizovat sami. Umožňujeme jim, aby ze svého pracovního života dostali maximum, aniž by tím zanedbávali svůj soukromý život.

Zajišťujeme spravedlivé pracovní podmínky

Společnosti skupiny Datwyler dbají na prosazování rovných příležitostí, rovného zacházení a spravedlivých podmínek zaměstnávání. Stejně tak platí spravedlivé mzdy a nabízí příspěvky na sociální zabezpečení, které jsou porovnatelné s ostatními společnosti v dané zemi a odvětví.

Společnost Datwyler je zaměstnavatelem nabízejícím rovné příležitosti a přísně zakazuje protiprávní diskriminaci založenou na základě rasy, barvy, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity/výrazu, národnosti/původu, věku, mentálního/fyzického postižení, zdravotního stavu, rodinného stavu, statusu veterána nebo jakýchkoli jiných charakteristik chráněných zákonem.

Přidejte se k naší komunitě talentů!
Zaregistruje se zde a mějte náskok díky osobním upozorněním na nové pozice.