WEES JEZELF BIJ Datwyler

 

Bij Datwyler zijn we ervan overtuigd dat ons bedrijf alleen kan floreren als elk van onze werknemers zich volledig kan ontplooien en daar ingezet wordt waar een beroep gedaan wordt op zijn persoonlijke sterktes. Als iedereen zichzelf kan zijn en zich volledig betrokken voelt bij wat we doen, zullen we samen duurzaam succes kunnen behalen.

Bij Datwyler staan de werknemers centraal – wij gaan met respect, vertrouwen en loyaliteit met elkaar om. Wederzijdse inachtneming en waardering zijn essentieel.

Als gestaag groeiend, wereldwijd actief bedrijf hebben wij ambitieuze doelen. Ons pad is bezaaid met dagelijkse uitdagingen, die wij graag als één team aangaan. Wij zijn op zoek naar vastberaden en toegewijde personen die ernaar streven om zich volledig te ontplooien: samen zullen wij grootse dingen bereiken.

Wij moedigen een open werkklimaat aan

Wij bieden ambitieuze mensen, die hun taak toegewijd en enthousiast aanpakken, de juiste omgeving om uit te blinken en te groeien. Zo krijgt iedere werknemer de kans om onze manier van werken te beïnvloeden.

Werkomgeving met diversiteit

Als bedrijf dat wereldwijd actief is, biedt Datwyler een breed spectrum van beroepsprofielen en loopbaanmogelijkheden. Daarom stellen wij onze werknemers in staat om hun talent in een mondiale context te plaatsen en hun competenties uit te breiden.

Wij ondersteunen jouw ontwikkeling

Wij weten dat het succes van ons bedrijf rechtstreeks afhangt van de talenten en vaardigheden van onze werknemers. Daarom investeren wij zwaar in de systematische en duurzame ontwikkeling van competenties. Daarbij baseren we ons op individuele doelen en ambities. 

Wij geven om onze werknemers

Bij Datwyler staan de werknemers centraal – wij gaan met respect, vertrouwen en loyaliteit met elkaar om. Wederzijds respect en waardering zijn essentieel. Daarnaast vertrouwen wij op onze waarden en handelen we ernaar. Dat is maar een van de redenen waarom onze werknemers zo graag voor Datwyler werken.

Neem verantwoordelijkheid op

Wij willen dat onze werknemers plezier hebben in hun werk, ongeacht waar ze zich bevinden. Ons flexibel arbeidstijdmodel biedt daarvoor de juiste omgeving. De werknemers van Datwyler kunnen hun taken grotendeels zelf organiseren. Wij stellen hen in staat om het beste te maken van hun beroepsleven, zonder dat ze hun privéleven verwaarlozen.

Wij bieden eerlijke arbeidsvoorwaarden

De bedrijven binnen de Datwyler Group willen gelijke kansen, gelijkheid van behandeling en billijke arbeidsvoorwaarden bevorderen. Ze betalen billijke lonen en bieden sociale voorzieningen die in overeenstemming zijn met de relevante benchmarks van het land en de sector.

Datwyler is een werkgever die gelijke kansen biedt en onrechtmatige discriminatie op basis van ras, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit/expressie, nationale herkomst/afstamming, mentale/fysieke beperking, medische aandoening, burgerlijke staat, veteranenstatus of elk ander kenmerk dat bij wet beschermd is, verbiedt.

Maak nu deel uit van onze talent community!
Schrijf je hier in en ontvang persoonlijke 'job alerts'.